Dåpen

Posted: 08/12/2011 by FIH in Uncategorized

Av: Egil Sjaastad

gardener41 - dåp

Samtaler om dåpen kan være forvirrende – kanskje fordi vi ofte starter med spørsmålet om småbarn og dåp. Før vi diskuterer det emnet, bør vi finne svar på tre andre spørsmål.

1) Hva sier Bibelen om vår syndige natur?

2) Hva er dåpen?

3) Hva er tro?

1) Vår syndige natur. Vi er skapt i Guds bilde. Men etter syndefallet er vi samtidig fortapte syndere. Fra fødselen tilhører vi “Adams slekt”, og denne “slekten” ligger under for synden og døden (Rom 5:12-19). Synden har skapt den dype konflikten med Gud. “Vi var av naturen vredens barn” (Ef 2.3). Derfor sa Jesus: “Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike” (Joh 3:3-6). Det må altså skje noe med oss. Vi må få del i noe vi ikke har i oss selv. Vi er ikke frelst i utgangspunktet.

2) Hva er dåpen? Like før den første kristne dåpshandlingen sa Peter: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan tilgivelse for syndene, og dere skal Den hellige ånds gave” (Apg 2:38). Dåpen er altså en “gaveoverrekkelse”. Gud gir gaven (nåden og Ånden) til den enkelte personlig.

Senere skrev Paulus egentlig det samme: “Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men … ved badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd” (Tit 3:5-6). Med “badet” siktet han til dåpen. Det er slik Jesus tar oss inn i sin menighet. “For med én Ånd ble vi alle døpt til å være én kropp” (1 Kor 12:13).

Gud trekker ikke tilbake det han gav oss i dåpen. Når vi lever i lyset og tror på Jesus, eier vi tilgivelse for alle syndene våre. Da har vi del i hele den frelsen Gud gav i dåpen (Gal 3:26-27).

3) Hva er tro? Verken voksne eller barn kan tro av egen kraft. Den frelsende troen er en gave (Ef 2:8-9). Forkynnelsen “bærer med seg” Jesus, og troen er svaret som Ånden skaper i hjertet. Den er den tomme hånden som tar imot ham. Men også dåpen “bærer med seg” Jesus. Gud kan derfor skape troen også hos små barn – selv om dette ikke skjer på en bevisst måte. Allerede i den første kristentiden døpte de trolig barn (Apg 2:39; 16:31). De sammenlignet også dåpen med jødenes omskjærelse av smågutter (Kol 2:11-12). (Omskjærelse – at forhuden på penis ble skåret av som uttrykk for at de nå tilhørte Guds eget folk.)

Dessverre er ikke alle som engang ble døpt, lenger Guds barn. Noen lever i opposisjon til Guds bud (1 Kor 10:1-11). Noen har falt fra troen av andre grunner. Vår oppgave er å kalle dem tilbake til Jesus.

Foto: gardener41 på Flickr

Reklamer
Kommentarer
 1. Ann-Elin :-) sier:

  Korleis kan ein sjå på dåpen i høve til det å vere INNVIGD til den treeinige Gud… Som motsvar til det å vere innvigd til guddommar/ ånder i ande kulturar – td Indonesia og Mongolia? Eller for den saks skuld nye åndelege retningar i Norge?

  • Egil Sjaastad sier:

   Å bli en kristen kan i Bibelen kalles en HELLIGELSE/at en gjøres hellig. Det innebærer bl.a INNVIELSE. I Ef 5:25-26 henspilles det klart på dåpen: «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord.» Din sammenligning mellom dåpen og innvielsesriter i andre religiøse retninger er forsvarlig, selv om NB dåpens innhold ikke kan uttrykkes bare ved begrepet innvielse.

 2. Eirik sier:

  (Til moderator: Jeg vil gjerne presisere tidligere kommentar. Slett gjerne forrige innlegg, og bruk dette?)

  Spennende emne! Og bra blogg! Jeg har et par kjappe kommentarer?

  pkt3, er at sammenligningen mellom omskjærelse og dåp (Kristi omskjærelse) er at man tar bort noe, ikke at man blir merket. Jeg ser det slik at Kol2:11 beskriver Rom8:8-9.

  At DHÅs gave gis ved omvendelse og dåp, betyr det at alle som blir «påført» dåp mottar det samme? Videre i Apg16:34, tenker jeg det er et poeng i at hele huset gleder seg i frelsen.

 3. Egil Sjaastad sier:

  Mitt poeng var at omskjærelsen ble foretatt på smågutter, og at jødekristne dermed var fortrolige med at små barn kunne innlemmes i pakten med Gud. Det er et mulig argument FOR at de i misjonsvirksomheten lot kristne ektepars barn døpes og innlemmes i menighetene.

  I misjonvirksomheten har en regnet med at noen kan gå til dåpsopplæring og la seg døpe uten å ville leve med Gud. En vil bare ha fordeler, f.eks økonomiske, ved å bli med i flokken av kristne. Disse blir ikke født på ny selv om de døpes. De overleveres nok frelsesgaven i dåpshandlingen, men den blir ikke til frelse for dem («blir liggende uåpnet») før de de omvender seg og kommer til tro på Kristus. Omtrent sånn tror jeg det går an å tenke …

 4. Eirik sier:

  Jeg ønsker å holde det kort, og skriver med utgangspunkt i respekt for din hellige overbevisning.

  Jeg kan se argumentet klarere slik, at det fra jødekristnes synspunkt ikke ville være fremmed å tenke at dåpen også kunne gis barn på samme måte som omskjærelsen. Men noe uklart hvorfor vi hedningekristne burde etterligne deres tankegang..

  Tanken om frelsens gave gjennom dåpen, som er mulig å ha uåpnet, gjør dåpen og DHÅs gave til et slags objekt.

  Når tyngdepunktet likevel legges på personlig tro, ser jeg at effekten av ditt syn er at man fratar mennesker en av de største opplevelsene i livet. Det er en svært sterk og personlig opplevelse å ta imot Jesus som Frelser, for så å gå ut i vannet for å dø og stå opp igjen med Ham. Dåpen blir et skarpt minne om Jesus.

  Alternativet synes meg noe fattig til sammenligning. Det fremstår derfor som et noe lavt syn på selve dåpserfaringen for den enkelte, at man mener det bedre å gi den i en tid han ikke oppfatter den – og så oppfordrer ham til å ha tillit den senere.

 5. Dag Flermoen sier:

  Like før den første kristne dåpshandlingen sa Peter: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave” (Apg 2:38).

  Hva sier Peter? Først «vend om» (hvordan skal et spebarn kunne vende om?) DERETTER sier han «la dere døpe».
  Å ta dette bibelverset til inntekt for barnedåp blir meget tvilsomt.
  Hva betydde det å la seg døpe til Kristus i det første århundre? Det betydde å underskrive sin egen dødsdom sett fra romersk ståsted. Dermed var dåpen et tegn som tydelig viste de kristne lederne hvem som i sannhet hedde vendt om. En dimensjon som ikke eksisterer i Norge i dag
  .
  Det er ingen frelse i dåpen. La oss heller si som Luther: «Troen alene»!

 6. Hei, skulle lese litt om dåpen og endte i dette som du har skrevet. Men må derfor også stille et spørsmål. Hvordan kan du si at «Dessverre er ikke alle som engang ble døpt, lenger Guds barn.» – Det er vel ikke slik at vi ikke lenger ER Guds barn hvis vi oppfører oss for dårlig- gjør det onde eller lever uten troen? Vi er blitt født på ny og vil alltid være Guds barn for Gud. Gud er våre Far – ikke definerte ved om vi oppfører oss som hans barn. Vi er hans barn og vi kan være gode eller dårlige. Men spørsmålet går vel heller på om vi er frelst, og får mulighet for evig liv. Og det strides de lærde om. Gud har ikke tatt oss til seg for så å kunne gi oss fra seg igjen. Han har født oss på ny og vi er blitt hans barn for alltid. misforsto jeg deg kanskje?

  • Egil Sjaastad sier:

   I Det nye testamente er begrepet Guds barn et begrep som gjennomgående brukes om dem som er frelst/født på ny. Frafall fra troen og frelsen innebærer derfor det jeg skrev. Men de kalles til å komme tilbake, og det at de er døpt, er en stadig påminnelse om at Gud vil ta imot dem om de omvender seg. Da tas de igjen opp i «barnekåret» (d.e de får retten til å kalles Guds barn, Joh 1:12).
   La meg få presisere en ting til: Frafall er ikke uten videre det samme som «å oppføre seg dårlig». Frafall er å vende Gud ryggen og ikke la hans lys skinne inn over livet.
   Å leve i lyset er å gi Gud rett og innrømme syndene for Gud – i tro til Ham som døde for oss.
   Hilsen Egil Sj.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s